Prawo równowagi

W Boskiej Iliadzie Bóg mówi do człowieka:

Wielka sztuka jest prosta. Mój wszechświat jest wielką sztuką, ponieważ jest prosty.

Wielka sztuka zachowuje równowagę. Mój wszechświat jest doskonały, ponieważ cechuje go zrównoważona prostota.

Człowiek Zachodu od wieków poszukuje praw rządzących wszechświatem. Doskonali swoje przyrządy i metody badawcze, a mimo to pozostaje ślepy na to, co łączy wszystkie ruchome zjawiska. Nic dziwnego, gdyż poznanie zmysłowe ograniczone jest do drobnego wycinka iluzji ruchu, którą mylnie bierzemy za trwałą rzeczywistość.

W Boskiej Iliadzie Walter Russell podaje treść jedynego prawa rządzącego wszechświatem. Tym prawem jest prawo równowagi, lub PRAWO MIŁOŚCI które zawiera się w jednym słowie: RÓWNOWAGA. Dla tych, którzy potrzebują więcej słów dla lepszego zrozumienia, Russell dodaje dwa kolejne i razem brzmią one tak:

RYTMICZNA ZRÓWNOWAŻONA WYMIANA

Russell twierdzi, że ten, kto rozumie to prawo (nie o racjonalne rozumienie tu chodzi), posiada wszelką możliwą do zdobycia wiedzę – pełnię kosmicznej wiedzy. Na przestrzeni tysiącleci niewielu ludzi ją zyskało i zaledwie kilkoro spośród żyjących ma ją teraz. Dostąpili jej drogą iluminacji, w promieniach bezczasowej wewnętrznej światłości, a nie przy pomocy obserwacji, studiów, czy eksperymentów.

Ale może i nauka jest w stanie odegrać znaczącą rolę w poznaniu prawdy. Jak pokazał Russell za pomocą takich pojęć jak: elektryczność, magnetyzm, grawitacja i promieniowanie można wytłumaczyć mechanizm działania jedynego prawa. Prawo równowagi nieodwołalnie dotyczy wszystkiego co istnieje. Nie ma osobnego prawa dla świata mikro i makro. Nie ma osobnego prawa dla materii ożywionej i nieożywionej. Nie ma osobnego prawa dla ludzi i zwierząt. Nie ma osobnego prawa dla zjawisk społecznych i atmosferycznych.

Ujrzyj jedno jedyne prawo we wszystkim co jest.