Droga wewnętrznego poznania

„W fali leży tajemnica Stworzenia.”

„Z punktu widzenia niepodzielonej rzeczywistości, nasza trójwymiarowa egzystencja wydaje się być iluzją. Z perspektywy naszego trójwymiarowego świata rzeczywistość niepodzielonego stanu bezruchu wydaje się niewiarygodna i niezgłębiona.”

Walter Russell

Twoje ciało działa w elektrycznym wszechświecie ruchu błędnie opisanym przez Newtonowskie prawa. To nie jest wszechświat obiektywnej materialnej rzeczywistości. To wszechświat iluzji – form, które oddają idee Jednego Umysłu – skutków, których doświadczasz. Tak zwana obiektywność to tylko połowa całego cyklu życia-śmierci wszystkiego, co wydaje się istnieć. Druga część cyklu pozostaje poza zasięgiem twoich zmysłów.

Za zasłoną ruchomej, trójwymiarowej symulacji rzeczywistości znajduje się nieruchoma, niepodzielona JEDNA rzeczywistość Ducha, gdzie zawsze i w wieczności JESTEŚ. To ona jest PRZYCZYNĄ całej kosmicznej projekcji. Wiesz to, chociaż pozornie o tym zapomniałeś.

Znasz już wszystkie odpowiedzi, których szukasz. Kosmologia Russella pomoże Ci przypomnieć sobie wszystko, czego nie pamiętasz.

Jak wszędzie, znajdziesz tu kilka drogowskazów, ale DROGA należy tylko do Ciebie. Jest to droga wewnętrznego poznania.

Radzę ci korzystać bardziej z intuicji niż z intelektu. Zmysły dostarczają ci tylko informacji o skutkach, które on obrabia. Poza wrażeniami leży sfera przyczyny, której także doświadczasz.

To twój umysł jest kreatorem twego świata, więc na zewnątrz Ciebie nie ma nic, czego nie byłoby wewnątrz. Dlatego używaj wewnętrznego spojrzenia. Poznaj PRAWDĘ, a ona cię wyzwoli.