Droga wewnętrznego poznania

W fali leży tajemnica Stworzenia.

Z punktu widzenia niepodzielonej rzeczywistości, nasza trójwymiarowa egzystencja wydaje się być iluzją. Z perspektywy naszego trójwymiarowego świata rzeczywistość niepodzielonego stanu bezruchu wydaje się niewiarygodna i niezgłębiona.

Walter Russell

Twoje ciało działa w elektrycznym wszechświecie ruchu błędnie opisanym przez newtonowskie prawa. To nie jest wszechświat obiektywnej materialnej rzeczywistości. To wszechświat iluzji złożonej z form ukształtowanych z ruchu pomiędzy dwoma biegunami Stworzenia. Doświadczasz ich jedynie zewnętrznymi zmysłami, które mają ograniczony zasięg, i które należą do ciała również będącego częścią iluzji.

Za zasłoną ruchomej, trójwymiarowej symulacji rzeczywistości znajduje się nieruchoma, niepodzielona JEDNA rzeczywistość Ducha, gdzie zawsze i w wieczności JESTEŚ. Tu nie jesteś fizycznie oddzielony od świata lecz stanowisz JEDNOŚĆ z całym Istnieniem. Tu znajduje się PRZYCZYNA całej kosmicznej projekcji. Wiesz o tym, chociaż pozornie zapomniałeś, że tak w istocie jest.

Znasz już wszystkie odpowiedzi, których szukasz. Kosmologia Russella pomoże Ci przypomnieć sobie wszystko to, czego nie pamiętasz.

Jak wszędzie, znajdziesz tu kilka drogowskazów, ale DROGA należy tylko do Ciebie. Jest to droga wewnętrznego poznania.

Radzę ci korzystać bardziej z intuicji niż z intelektu. Zmysły dostarczają ci tylko informacji o skutkach. Poza wrażeniami leży sfera przyczyny, którą obejmujesz wewnętrznym spojrzeniem. To w niej żyjesz, nią oddychasz i nią jesteś.

Twój umysł jest kreatorem twego świata, więc na zewnątrz Ciebie nie ma nic, czego nie byłoby wewnątrz. Dlatego używaj wewnętrznego spojrzenia. Poznaj PRAWDĘ, a ona cię wyzwoli.