Droga wewnętrznego poznania

W fali leży tajemnica Stworzenia.

Z punktu widzenia niepodzielonej rzeczywistości nasza trójwymiarowa egzystencja jest iluzją, natomiast realny i niepodzielony stan bezruchu wydaje się z perspektywy trójwymiarowego świata niewiarygodny i niezgłębiony.

Walter Russell

Twoje ciało działa w elektrycznym wszechświecie ruchu błędnie opisanym przez newtonowskie prawa. To nie jest wszechświat obiektywnej materialnej rzeczywistości. To wszechświat ułudy złożonej z form ukształtowanych z ruchu pomiędzy dwoma biegunami Stworzenia. Materia jest ruchem! Doświadczasz jej jedynie zmysłami ciała fizycznego stanowiącego część iluzji. Fizyczne zmysły mają bardzo ograniczony zasięg percepcji.

Za zasłoną ruchomej, trójwymiarowej symulacji rzeczywistości znajduje się nieruchoma, niepodzielona JEDNA rzeczywistość Ducha, gdzie zawsze i w wieczności JESTEŚ. Tu nie jesteś fizycznie oddzielony od świata, ale stanowisz JEDNOŚĆ z całym Istnieniem. Tu znajduje się PRZYCZYNA całej kosmicznej projekcji. Wiesz o tym, chociaż pozornie zapomniałeś, że tak w istocie jest.

Znasz już wszystkie odpowiedzi, których szukasz. Kosmologia Russella pomoże Ci przypomnieć sobie wszystko to, czego nie pamiętasz.

Jak wszędzie, znajdziesz tu kilka drogowskazów, ale DROGA należy tylko do Ciebie. Jest to droga WEWNĘTRZNEGO POZNANIA.

Radzę ci korzystać bardziej z intuicji niż z intelektu. Zmysły dostarczają ci tylko informacji o skutkach. Poza wrażeniami leży sfera przyczyny, którą obejmujesz wewnętrznym spojrzeniem. To w niej żyjesz, nią oddychasz i nią jesteś.

Twój umysł jest TWÓRCĄ tego świata, więc na zewnątrz Ciebie nie ma nic, czego nie byłoby wewnątrz. Dlatego używaj wewnętrznego spojrzenia. Poznaj PRAWDĘ, a Ona cię wyzwoli.